All posts by: Nicky Busby

Calvary Mail – July 2021

What happens when we don’t constantly build ourselves up in holy faith? We read in Jude 1 verse 20: “But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith... Read More

Kruispos – Julie 2021

Wat gebeur as ons nie onsself voortdurend in die allerheiligste geloof opbou nie? Ons lees in Judas 1 vers 20: “Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof... Read More

Calvary Mail – June 2021

Faithful Obedience Not too long ago, when I watched the sunrise from my bedroom window, I experienced a great sense of thankfulness and could say with the writer of Psalm... Read More

Kruispos – Junie 2021

Geloofsgehoorsaamheid Baie onlangs, toe ek die sonsopkoms vanuit my kamervenster waarneem, het daar so ‘n groot dankbaarheid in my hart gekom en kon ek soos die Psalmis sê: “Die hemele... Read More

Calvary Mail – May 2021

Why was man created fallible? … so that the power of Christ can live in me … Mistakes and failures in our private lives aren’t something we like to talk... Read More

Kruispos – Mei 2021

Waarom is die mens feilbaar geskape? … sodat die krag van Christus in my kan woon… Foute en mislukkings in ons persoonlike lewe is nie iets waaroor ons maklik praat... Read More

Kruispos – April 2021

Die leë graf-belofte  Die wins van verlossing Ons hoor so baie oor die verkryging van ewige lewe die dag wanneer ons Jesus aanneem en dit is ook baie waar, want... Read More