Geloofsgehoorsaamheid

Baie onlangs, toe ek die sonsopkoms vanuit my kamervenster waarneem, het daar so ‘n groot dankbaarheid in my hart gekom en kon ek soos die Psalmis sê: “Die hemele vertel die eer van God, en die uitspansel verkondig die werk van Sy hande.” (Psalm 19:2)  Ons hoef nooit te wonder of die son gaan opkom nie. Vers 6: “Hy (die son) is bly soos ‘n held om sy pad te loop.”  Die skepping van die Here is getrou en gehoorsaam; soos God beveel het, so doen hulle! 

Ons kan so baie leer wanneer ons die skepping bestudeer, ook selfs hoeveel ons tekortskiet aan gehoorsaamheid en onderwerping aan Sy wil.  Ons as mens is die kroon van Sy skepping – spesiaal omdat Hy aan ons ‘n eie wil gegee het en wanneer ons ons harte aan Hom gegee het, beteken dit ook die onderwerping van ons wil.  Die skepping wyk nie af van die bevele van die Here nie, maar omdat Hy in Sy liefde vir ons ‘n eie wil gegee het, word ons die kroon van Sy skepping genoem.  Dit is juis daarom dat die onderwerping van ons wil aan Sy volmaakte wil van so ‘n uiterste belang is wanneer ons ons harte vir Hom gegee het.  Hy dwing ons nie om Sy wil te doen nie; Hy wil hê dat ons dit uit liefde doen sodat ons uiteindelik aan Jesus gelykvormig kan word. Die krag van gehoorsaamheid lê in die geweldige invloed van Jesus se lewende, persoonlike teenwoordigheid.  Slegs wanneer ons Hom liefhet en Hom wil behaag, kan ons Hom gehoorsaam wees in ons lewens. Hy, al was Hy die Seun, het gehoorsaamheid geleer uit wat Hy gely het (Hebr. 5:8). Solank ons kennis van Sy wil bestudeer uit boeke of van mense wil leer, kan ons eenvoudig net faal!   

Die basis van gehoorsaamheid is nederigheid – dit is onmoontlik om gehoorsaam te wees wanneer jy vol is van jou eie opinies en sienswyses, want dan weet jy altyd beter.  Christus het Homself verneder deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en was gehoorsaam tot die dood toe (Fil. 2:8) – Hy, wat die Seun van God is.  Hy het self gesê dat Hy net doen wat die Vader vir Hom sê. Hy was die verpersoonliking van gehoorsaamheid.

Een van ons gerespekteerde voorgangers het eenmaal in sy boodskap gesê dat hy die vrug van die Gees bestudeer het en gewonder het hoekom is nederigheid nie deel van die vrug nie, waarop Vader dit vir hom duidelik gemaak het dat nederigheid die wortel is waarop die vrug groei.  Sonder nederigheid kan jy ook nie gehoorsaam wees nie. Die grootste eer teenoor die Vader is gehoorsaamheid. 

Ek het onlangs iets baie leersaam gelees wat dalk vir u ook van waarde kan wees. Die persoon praat van Israel wat van die Here opdrag gekry het om die stad Jerigo in te neem.  Hulle moes vir 6 dae elke dag een keer om Jerigo trek – in doodse stilte!  As hulle kon praat, kon hulle mekaar ook beïnvloed, en kon die kenners en boumeesters vir almal om hulle gesê het: “Kyk hoe dik en hoog is die mure, daar is nie eens ‘n krakie in nie!  Kyk al die wagte met hulle spiese, kyk al die boogskutters, hier gaan ons sterwe!” As hulle toegelaat was om te praat en mekaar te beïnvloed met vrees en kleingelowigheid, sou hulle harte beswyk het!  Aan die ander kant weer: kan u dink hoe intimiderend en onheilspellend dit vir die inwoners van die stad moes gewees het as ‘n volk van duisende en duisende net in stilte om die stad loop en niemand kan raai wat hulle plan is nie?  En die volgende dag weer – en die volgende dag weer, vir 6 dae! Dit moes ook geweldig op die Israeliete senuwees gewerk het! Maar hulle was gehoorsaam, en kyk watter ongelooflike oorwinning het die Here aan hulle gegee!

Hoeveel keer het u al oor ‘n ernstige probleem gebid en na ‘n paar maal besluit dit is te onmoontlik groot en opgegee en daardeur nederlaag gely?  U kan, deur gehoorsaamheid en volharding, geweldige oorwinnings behaal en wonderbare gebedsverhoring beleef! Dit is wat gebeur wanneer ons soos Abraham ten volle oortuig is dat Hy die mag het om te doen wat Hy beloof het (Rom. 10:20-21).  Dit is nou eenmaal ‘n feit: as ons Hom liefhet en ‘n persoonlike verhouding met Hom het, wil ons Hom gehoorsaam wees.

Gehoorsaamheid is die konstante afhanklikheid van ‘n dag-tot-dag wandel met God in ‘n innige liefdesverhouding van eerbied, om te hoor en te sien wat God doen en sê. Ons Here het dan ook gewoonlik Sy verhouding met die Vader vergelyk met ons verhouding met Hom, asook met die Vader deur Hom.  Soos Hy die Vader in alles gehoorsaam was, wil Hy ook hê dat ons Hom gehoorsaam moet wees.  Dit is die wonderlike ervaring om Sy stem te hoor wat ons aandoen met die blydskap en genade van ware gehoorsaamheid. As ons kan leer dat wanneer ons ons wil aan die Vader oorgee, Hy ons daarvolgens versterk, dan sal ons beter verstaan dat die oorgawe van ons wil niks anders is as volle vertroue dat God alles in ons lewens sal bewerk nie.

‘n Goeie voorbeeld hiervan is Hanna. Nadat sy haar seun Samuel in nederigheid van die Here afgesmeek het en belowe het dat sy hom aan God sal gee, het sy in gehoorsaamheid haar belofte nagekom.  Sy het die vrugte daarvan gepluk in die sin dat sy nog 3 seuns en 2 dogters gehad het omdat die Here haar onvrugbaarheid genees het.  Ook het sy die seën en voorreg beleef dat haar kosbare eersgeborene vir Israel een van die grootste profete geword het!  Dink net hoeveel wonderlike nagevolge een vrou se nederige gehoorsaamheid vir die volk van die Here gehad het!

Dan is daar nog Abraham, die geloofsheld, wat in blinde gehoorsaamheid sy land verlaat het sonder om te weet waarheen hy gaan. Kan u enigsins uself indink in ‘n situasie waar u huis en haard, land en volk verlaat, sonder om te weet waarheen u gaan? So ‘n stap van geloofsgehoorsaamheid spreek boekdele…  ‘n Mens kan verstaan dat die Here hom die geweldige eer aangedoen het om hom Sy vriend te noem!  Om nie eers te praat van sy gehoorsaamheid om sy enigste kind te offer nie!  Sy wandel met God het so ‘n innige geloof in sy hart bewerk dat hy vir geen oomblik getwyfel het dat sy God magtig is om sy seun uit die dood uit aan hom terug te gee nie.

Om moet altyd onthou dat ons ‘n God en Vader dien wat oor ons waak en ons lei.  Een wat besig is om binne in ons ‘n karakter te vorm wat sal inpas in die hemel en die ewigheid.  Die hoof kenmerk van die karakter en van ons strewe om soos Jesus te word, is algehele oorgawe van ons eie wil.  Dit vereis die nederigheid wat graag wil gehoorsaam en vertrou – en daarvoor kan ons net bid en vra.  Hy sal ons nooit teleurstel as ons dit in opregtheid van Hom begeer nie.

Monica Bippert, Jatniël

JABES (Jatniël Bejaardesorg)

Die Here het deur Sy Heilige Gees in 2020 gelei dat JABES in die lewe geroep is om te verseker dat al die huisgenote wat hulle lewens in die geloofshuise gewy het in diens aan die Here, tot op hul laaste nog goed versorg kan word. Die fokus is spesifiek op die ouer huisgenote (60 jaar en ouer) wat in Jatniël woonagtig is en daar is tans 112 huisgenote bo 60.

JABES se visie is om ouer huisgenote in staat te stel om vir so lank as moontlik in hulle eie omgewing te kan funksioneer deur ‘n omgewing te skep waar hulle veilig kan voel en steeds ‘n bydrae kan lewer in hul omgewing deur hulself sodoende te  kan uitleef.

Ons besef dat ons ouer huisgenote onsekerheid en vrees oor die toekoms beleef en hul gesondheid dra natuurlik ook daartoe by. Daarom wil ons hierdie ondersteuningsraamwerk daar stel sodat ons ouer persone kan weet dat JABES daar is as ‘n “back up”.  Juis daarom is dit noodsaaklik dat ons saam vorentoe beweeg om hierdie vrese en onsekerheid oor die toekoms te bekamp.

JABES lewer reeds TLC-dienste aan die ouer Jatniël-huisgenote in die vorm van: 

 • Om hulle dorp toe te neem;
 • SASSA-pensioen te trek waar nodig;
 • Aktiwiteite te reël – arts & crafts, asook Bybel-aktiwiteite;
 • Tweeweeklikse bejaarde-bidure spesiaal vir hulle;
 • Sport: Graspyle, golfles by ‘n driving range, chairobics-strekoefeninge;
 • Uitstappies, bv: Monkey & Bird Sanctuary, Krugersdorp Botaniese Tuine, Uitstappie na Jasmyn (Wafelhuis) en ‘n Potjiekosdag by Bethanië saam met bejaardes van ander gemeentes soos Eersterus en Bethanië;
 • Ons het ‘n “Bederf ‘n JABES-tannie vir ‘n maand” in April gehad waaraan van ons gemeentelede deelgeneem het en so blydskap en vreugde in van ons ouer persone se harte gebring het. Diamore van Staden het ook ‘n paar tannies bederf met manikure en pedikure. Dit het wedersydse vreugde gebring;
 • Die neem van bloeddruk en bloedsuiker word ook op ‘n maandelikse basis gedoen deur ons noodhulpspan;
 • Pasiënte word na hospitale, klinieke, tandartse en dokters vervoer;
 • Tuisbesoeke word gedoen;
 • Ondersteuning word gebied waar nodig.

JABES wil in die toekoms ‘n diens verleen om ons ouer persone voor te berei om ‘n gemaklike aftrede te geniet.  Dit kan ons doen deur ‘n dienssentrum op te rig wat noodsaaklike dienste kan voorsien aan ouer persone.  Dit sal dan ook ten doel wees om ouer persone se regte te bevorder, mishandeling te voorkom (op watter gebied ook al), maar bo alles om ouer persone te bemagtig met kennis en vaardighede. Die bejaarde moet voel dat hulle met sekuriteit en waardigheid kan verouder, nie net in die kerk-gemeenskap nie, maar ook in die omliggende gemeenskap.  Dit sluit dan in om uit te reik na ons medemens by ander bejaarde-fasiliteite en/of skole en kinderhuise.  Interaksie is nodig om die stigma wat daar is oor ouer word uit die weg te ruim, terwyl ons as kerk/christelike-organisasie ook op hierdie manier die evangelie kan uitdra: Christus in ons, en Christus deur ons. 

Dit is ons droom om tuisversorging te begin met opgeleide verpleegkundiges sodat ons ouer persone vir so lank as moontlik in hul veilige en beskermde omgewing kan bly.  Ons ouer persone sal nog steeds onafhanklik kan funksioneer, maar ons bied voorkomende hulp en, indien nodig, voorbereidende hulp aan indien hul na ‘n versorgingseenheid moet verhuis. Die doel is nie om Emmanuel Bejaarde Tehuis te vervang nie. Emmanuel is ‘n afdeling op hulle eie, maar ons werk saam met hulle sou daar 24/7-versorging nodig sou wees. Ons wil ook ‘n diens lewer waar daar na die geestelike en emosionele versorging van persone gekyk word deur gebruik te maak van ons gekwalifiseerde maatskaplike werkers en beraders. Dit het ten doel om ‘n goeie ondersteuning aan die bejaarde en familie te lewer.

Ons beplan om JABES so lekker te maak dat ander persone by ons sal wil aansluit, nieteenstaande hulle ouderdom!

JABES is onder die sambreel van Covenant of Hope, ‘n geregistreerde NPC, en is afhanklik van donasies, hetsy finansieel, materieel of u tyd. U is welkom om met ons in kontak te kom vir die besonderhede.

Ons vertrou die Here se voorsiening ook in hierdie bediening deur elke dag 1 Kronieke 4:10 te bid:

“Stort U seën oor my uit,
vergroot my grondgebied,
neem my onder U beskerming
en weerhou onheil van my
sodat geen smaad my tref nie.”

André en Eleanor Stemmet
JABES