Wat gebeur as ons nie onsself voortdurend in die allerheiligste geloof opbou nie?

Ons lees in Judas 1 vers 20: “Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid.”

Wanneer ons onsself nie opbou in ons geloof nie, :

  • verroes ons kennis van die waarheid;
  • ons veragter in die genade;
  • ons krag tot weerbaarheid neem af en ons sukkel om teenstand te bied;
  • ons word makliker moedeloos; en
  • ons motivering om die Here onder moeilike omstandighede te dien, verminder.

Wanneer ons begin afneem in ons geloof en ons weerbaarheid neem af, dan kan ons ondervind dat ons geestelike kennis en ons insig tot ʼn groot mate verander. Ons geestelike kennis en insig begin vervaag in ons lewens. Ons is nie altyd dadelik bewus van hierdie afname in geloof nie, want die duiwel hou dit vir ons toe, maar diegene om ons sal die afname in geloof begin waarneem of ondervind.

Wanneer dit gebeur, begin ons as mens, wetend of onwetend, soek na ander sekuriteit in ons lewens, sekuriteit in die dinge of mense rondom ons. Ons draai ook baie keer na onsself vir sekuriteit en maak staat op ons eie insigte en eie krag. Hierdie soort soeke na sekuriteit kan vir ons net meer gevaar inhou.

Wanneer ons vind dat ons geloof verminder het, sal ons ook agterkom dat ons geestelike onderskeidingsvermoë begin verminder. Ons lees in Galasiërs 3 vers 3 dat die Galasiërs vanuit ‘n geestelike toestand in ‘n vleeslike toestand teruggeval het. Paulus was verbaas oor hulle vinnige verval en hy skryf in Galasiërs 1 verse 6&7 die volgende:

Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie; behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.”

Daar is ook Salomo wat, soos ons almal weet, moontlik een van die mees wyse mense op aarde was. Hy het spesifiek vir goddelike wysheid gebid. Ons lees in 1 Konings 3 vers 9: “Gee aan u kneg ‘n opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei.

Die Here het sy gebedsversoek ook in ʼn ruim mate aan hom gegee.

Salomo het met die verloop van tyd meer op die vlees as op die Gees vertrou, sodoende het hy sy geestelike krag en onderskeidingsvermoë verloor. Salomo het al hoe meer op sy eie insig en ervaring begin staatmaak. Uiteindelik het Salomo só ver van die Here afgedwaal dat hy die afgode van ander nasies aanbid het en Israel daardeur in ‘n oorlog én geestelike verval gedompel het(1 Konings 11 verse 4 tot 10).

Hoekom moet ons volhard in die geloof en toeneem in kennis en genade?

Sodat ons nie weens ʼn gebrek aan voldoende geloof en kennis ons self op verkeerde weë laat beland en daardeur van die Here afdwaal nie. Geloofsopbouing is ʼn daaglikse aktiwiteit wat ons nie kan verwaarloos nie. Die duiwel gaan rond en kyk waar kan hy ons kan pootjie in ons geloof in die Here Jesus Christus. Hy wil net kom steel van ons.

ʼn Bybelse geloof is nie ʼn natuurlike vermoë van ons menslike brein nie. Geloof is ʼn gawe van die Heilige Gees. Geloof funksioneer op ʼn geestelike vlak en word slegs deur die Heilige Gees in ons gevestig wanneer ons die Woord van die Here hoor.

Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.” (Romeine 10 vers 17)

Die Heilige Gees werk deur die Woord van die Here om die lewe en beloftes van die Here aan ons te skenk. Jesus het gesê: “Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.” (Johannes 6 vers 63)

Geloof in Jesus Christus as ons Verlosser kan slegs bevestig word deur weg te draai van sonde af en ons toevlug te neem tot die Here, wat alleen in staat is om ons sonde te vergewe en ons siele te red. Hy is die lig van die wêreld en in Hom is die ewige lewe. Om in Hom te glo, beteken dat ons wegdraai van ons sondes af en ons vertroue in Hom plaas, om vergifnis en redding te ontvang, terwyl ons onsself ook verbind tot  ʼn voortdurende proses van groei na geestelike volwassenheid.

Hierdie geloofspad is ʼn daaglikse proses waar ons keer op keer na die Here toe draai en vra vir hulp.

In verskillende fases van ons lewens kom ons voor verskillende situasies, persone, beproewings en toetse te staan wanneer ons keer op keer moet wegdraai van ʼn menslike poging of wegdraai van iets wat ons weet ons moontlik geestelike skade kan berokken.

Daarom dink ek dat geloof daagliks beoefen moet word.

Die Heilige Gees wil kragtig in ons werk om  ons struikelblokke van ongeloof te oorkom. Die Here wil Sy krag in ons lewe openbaar, juis in ons swakheid.

Dalk is die prys van selfverloëning en hartsreiniging vir baie mense bietjie té hoog in terme van wat hulle sal moet prysgee en laat vaar. Daar is dalk sekere gewoonte-sondes, verkeerde geestelike opvattings, miskien vriende, wat agtergelaat sal moet word. Wanneer ons egter nie huiwer om hierdie stap te neem nie, en ons rug te draai op die dinge wat ons aftrek en wegtrek van geloof, kan ons verseker wees van ʼn nuwe lewe wat ons in die plek van die oue kry. Hierdie nuwe lewe in geloof is oneindig beter en meer opbouend as die lewe sonder geloof, want die krag wat die Here jou deur die vervulling met die Heilige Gees skenk, sal jou deur elke krisis in jou lewe dra en jou in staat stel om lewensveranderinge aan te bring. Die Heilige Gees sal jou help om groei in jou lewe te ervaar, geestelike groei wat jy dalk gedink het net vir ander beskore was, maar deur geloof in Jesus Christus en Sy genade nou vir jou daar is om te ervaar.

Die Heilige Gees sal jou daagliks van Sy teenwoordigheid bewus maak, en gebed sal ook ʼn veel groter rol in jou lewe begin speel. Gebed is vir ons elkeen van kardinale belang. Ons moet tyd vir verootmoediging en selfondersoek inruim in ons lewens en daarmee voortgaan totdat die deurbraak gekom en ons seën ontvang het. Wanneer ons ʼn volle oorgawe maak, sal die Heilige Gees ons self oortuig van alles wat nog in die pad van ʼn rein geloofsgevulde hart staan.

Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees.” (Psalm 51 vers 12)

Deurgrond my, o God, en ken my hart; toets my en ken my gedagtes; en kyk of daar by my ‘n weg is van smart, en lei my op die ewige weg!” (Psalm 139 verse 23 & 24

Ons ondervind nie almal dieselfde geloofstruikelblokke in ons lewe nie. As ons egter getrou is om met die verkeerde dinge in ons lewens te breek en in gebed die Here te nader, word die ou natuur of die ou voedingsbronne wat tot dusver ongeloof in ons lewe gevoed het, weggeneem.

Eers wanneer ons die voedingsbronne van ongeloof wegneem,  kan die Heilige Gees volle beheer oor ons lewe neem en onverhinderd die geloof in Christus in ons hart en lewe vestig. Daarna kan jy daagliks wandel deur die Gees, want nou word ons deur geloof gevoed en nie meer deur ongeloof nie.

Maar ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie.” (Galasiërs 5 vers 16)

Wanneer jy die woord “wandel” in die woordeboek opsoek, praat die woordeboek van lewe, gedrag en lewenswyse. Ons lewe, gedrag en lewenswyse moet aan die Here Jesus Christus toegewy word.

My gebed is: Here, ek wil daagliks wandel/lewe deur u Gees sodat my sekuriteit nie in die begeerlikheid van my eie vlees sal wees nie, maar my geloof  in U geanker sal wees, in U my Verlosser en my Saligmaker.

Ek seën u met allerheiligste geloof en die vermoë om in die Heilige Gees te bid.

Onthou, “die geloof dan is ʼn vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, geloof is ʼn bewys van die dinge wat ons nie sien nie.” (Heb.11:1).

Kom ons wandel met oorgawe in die Gees.

Angie Rossouw, Jatniël