Posts filed under: Calvary Mail

Calvary Mail

Calvary mail is a newsletter containing information to church members as well as a word of encouragement. New editions will be placed on this page as soon as it becomes available.

Kruispos – April 2021

Die leë graf-belofte  Die wins van verlossing Ons hoor so baie oor die verkryging van ewige lewe die dag wanneer ons Jesus aanneem en dit is ook baie waar, want... Read More

Calvary Mail – April 2021

The Empty Grave Promise We’ve heard so many things about the eternal life we’ll inherit the day we accept Jesus Christ as our Saviour, and it is all true, but... Read More

Calvary Mail – March 2021

Yes, my soul waits for God alone He looked back on his life… As a child he looked after his father’s sheep but suddenly he became famous. He became the... Read More

Kruispos – Maart 2021

Ja, my siel is stil tot God Hy het op sy lewe teruggekyk. As kind het hy sy vader se skape opgepas, maar skielik het hy beroemd geraak. Hy het... Read More

Calvary Mail – February 2021

Jesus says: “Follow Me!” In Matthew 4 verses 18 to 20, we read the following: “While walking the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon (who is called Peter)... Read More

Kruispos – Februarie 2021

Jesus sê: “Volg My!” Ons lees in Matteus 4 verse 18 tot 20: “En terwyl Jesus langs die see van Galiléa loop, sien Hy twee broers, Simon wat genoem word... Read More

Calvary Mail – New Year

Our Destination: Christ It is with grateful hearts that we look back on a blessed and Spirit-filled 2020 conference. Even though most people could only virtually attend the conference, we... Read More

Kruispos – Nuwejaar

Ons einddoel: Christus Met dankbare harte kyk ons terug op ‘n besonder geseënde en Heilige Gees-vervulde konferensie gedurende Desember 2020. Alhoewel die meeste van u die konferensie slegs elektronies kon... Read More

Kruispos – November 2020

Ons Hulp in uiterste nood Ons het soveel stof tot dankbaarheid dat die Bybel nie net vir ‘n uitgesoekte groepie besondere mense geskryf is nie, maar veral vir mense soos... Read More

Calvary Mail – November 2020

Our Help in extreme need We have so much substance to gratitude because the Bible wasn’t written for just a select group of special people, but especially for people like... Read More