Posts filed under: Calvary Mail

Calvary Mail

Calvary mail is a newsletter containing information to church members as well as a word of encouragement. New editions will be placed on this page as soon as it becomes available.

Calvary Mail – July 2021

What happens when we don’t constantly build ourselves up in holy faith? We read in Jude 1 verse 20: “But you, beloved, building yourselves up in your most holy faith... Read More

Kruispos – Julie 2021

Wat gebeur as ons nie onsself voortdurend in die allerheiligste geloof opbou nie? Ons lees in Judas 1 vers 20: “Maar julle, geliefdes, moet julleself opbou in jul allerheiligste geloof... Read More

Calvary Mail – June 2021

Faithful Obedience Not too long ago, when I watched the sunrise from my bedroom window, I experienced a great sense of thankfulness and could say with the writer of Psalm... Read More

Kruispos – Junie 2021

Geloofsgehoorsaamheid Baie onlangs, toe ek die sonsopkoms vanuit my kamervenster waarneem, het daar so ‘n groot dankbaarheid in my hart gekom en kon ek soos die Psalmis sê: “Die hemele... Read More

Calvary Mail – May 2021

Why was man created fallible? … so that the power of Christ can live in me … Mistakes and failures in our private lives aren’t something we like to talk... Read More

Kruispos – Mei 2021

Waarom is die mens feilbaar geskape? … sodat die krag van Christus in my kan woon… Foute en mislukkings in ons persoonlike lewe is nie iets waaroor ons maklik praat... Read More

Kruispos – April 2021

Die leë graf-belofte  Die wins van verlossing Ons hoor so baie oor die verkryging van ewige lewe die dag wanneer ons Jesus aanneem en dit is ook baie waar, want... Read More

Calvary Mail – April 2021

The Empty Grave Promise We’ve heard so many things about the eternal life we’ll inherit the day we accept Jesus Christ as our Saviour, and it is all true, but... Read More

Calvary Mail – March 2021

Yes, my soul waits for God alone He looked back on his life… As a child he looked after his father’s sheep but suddenly he became famous. He became the... Read More

Kruispos – Maart 2021

Ja, my siel is stil tot God Hy het op sy lewe teruggekyk. As kind het hy sy vader se skape opgepas, maar skielik het hy beroemd geraak. Hy het... Read More