Calvary Mail

Calvary Mail

Calvary mail is a newsletter containing information to church members as well as a word of encouragement. New editions will be placed on this page as soon as it becomes available.

+
Calvary Mail

Calvary Mail – September 2021

God of Miracles One of the biggest miracles in the Bible is when the Lord...Read More
September 1, 2021
+
Calvary Mail

Kruispos – September 2021

God van wonderwerke Een van die grootste wonderwerke in die Bybel is toe die Here...Read More
September 1, 2021
+
Calvary Mail

Calvary Mail – August 2021

How do I see my Lord Jesus? I am so thankful that I had the...Read More
August 2, 2021
+
Calvary Mail

Kruispos – Augustus 2021

Hoe sien ek my Here Jesus? Ek is so dankbaar dat ek die geleentheid gehad...Read More
August 2, 2021
+
Calvary Mail

Calvary Mail – July 2021

What happens when we don’t constantly build ourselves up in holy faith? We read in...Read More
July 1, 2021
+
Calvary Mail

Kruispos – Julie 2021

Wat gebeur as ons nie onsself voortdurend in die allerheiligste geloof opbou nie? Ons lees...Read More
July 1, 2021
+
Calvary Mail

Calvary Mail – June 2021

Faithful Obedience Not too long ago, when I watched the sunrise from my bedroom window,...Read More
June 8, 2021
+
Calvary Mail

Kruispos – Junie 2021

Geloofsgehoorsaamheid Baie onlangs, toe ek die sonsopkoms vanuit my kamervenster waarneem, het daar so ‘n...Read More
June 8, 2021
+
Calvary Mail

Calvary Mail – May 2021

Why was man created fallible? … so that the power of Christ can live in...Read More
May 4, 2021